Solcasa

een vernieuwende kijk op wonen en samenleven


Duurzaam bouwen

Bij duurzaam bouwen wordt meestal alleen gedacht aan energiebesparing in de woning. Maar bij echt duurzaam bouwen gaat het om veel meer! 

Naast het realiseren van energiezuinige woningen zijn het gebruik van duurzame materialen én milieubewuste bouwmethoden essentiële

onderdelen van een milieubewuste aanpak.


Andere aanpak

Fijne en leefbare huizen zijn ook op andere wijzen en vooral met andere materialen te realiseren. Door zo min mogelijk beton te gebruiken en te kiezen voor duurzame materialen van natuurlijke afkomst is de stikstof uitstoot veel lager. Hierdoor kunnen er meer woningen gebouwd worden, én op korte termijn.

Die natuurlijke materialen zorgen niet alleen voor nieuwe mogelijkheden in de bouw maar ook voor goede isolatie en een aangenaam woonklimaat voor de bewoners. Daarnaast zijn deze woningen uiteindelijk ook weer duurzaam af te breken en kunnen materialen die vrijkomen bij de sloop weer opnieuw worden gebruikt.


Bouwen in hout

Er kan een andere weg worden ingeslagen door met hout te bouwen. Voor Nederland een bijzondere keuze, want hier wordt al heel lang met beton en steen gebouwd. Maar dit is helemaal niet nodig. In bijvoorbeeld Scandinavische landen en in de Verenigde Staten is bouwen met hout niets bijzonders. Het is veelzijdig, isolerend en heel duurzaam. Hout heeft tijdens de groei CO2 opgeslagen en geeft dat pas weer af bij bijvoorbeeld verbranding. 

Hout is een heel licht materiaal daardoor is de CO2 belasting tijdens de bouw ook laag. Het maakt de woningen ook circulair: aan het eind van de levensduur is het eenvoudig te hergebruiken of recyclen. Prettige bijkomstigheid van bouwen in hout is de isolatiewaarde: zowel voor geluid als voor temperatuur is die hoog!


Offsite voorbereiden

Door de Woningen in een fabriek te laten produceren en voorbereiden kunnen deze als 'flatpacks' aan worden geleverd op de bouwlocatie. Hierdoor is minder transport nodig en is op de bouwlocatie de overlast sterk verminderd. Hout is ook veel lichter dan beton en steen, daardoor zijn minder zware machines en kranen nodig tijdens de bouw. Hierdoor wordt zowel overlast als vervuiling daar tot een minimum beperkt.


Energie

Door de woningen innovatief te verwarmen en koelen kan ook nog flink bespaard worden op de energiekosten en kan de belasting op het milieu ook gereduceerd worden. Denk hierbij aan infraroodpanelen, vloerverwarming, en verwarming en koeling met een luchtsysteem. Door de woningen te voorzien van een groot dak met zonnepanelen en die energie op te slaan in accu's kunnen de bewoners zelfvoorzienend wonen. Alle benodigde energie (en meer!) kan zelf worden opgewekt. De opslag van de energie die niet direct gebruikt wordt kan op verschillende manieren opgeslagen worden: echt niet alleen met accu’s!


Vele mogelijkheden

Solcasa denkt graag out-off-the-box en onderzoekt en ontwikkeld nieuwe kansen en mogelijkheden op het gebied van woningbouw. Op andere wijze bouwen, op vernieuwende locaties, met andere materialen en andere energiesystemen. Voor jong en oud, voor vast en tijdelijk, maar altijd circulair en energiebewust gebouwd.


Bereikbaar

De woningen moeten bereikbaar zijn, zowel in de zin van de kosten als ook de locaties. Door dicht bij OV en winkels te bouwen hebben bewoners vaak geen eigen auto’s nodig. Ze kunnen af en toe een deelauto gebruiken en verder vooral lopend, fietsend of met OV op pad gaan. Ook dat zorgt voor een lage impact op het milieu.


Nieuwe locaties

Woningen kunnen ook op bijzondere locaties worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld door woningen op een verhoging boven een parkeerterrein te plaatsen komen nieuwe locaties in drukke steden beschikbaar voor energiezuinige en betaalbare woningen!


Echte buren

Al jaren stijgt de individualisering in de samenleving en is er (te) veel nadruk op het individu, dat leidt tot een verlies van sociale cohesie. 

Door woningen te schakelen (tot maximaal ca. 18) ontstaat er een woongemeenschap. Met een gemeenschappelijke middenruimte (met daarboven zonnepanelen!) is er veel meer contact met de buren en wordt er weer écht samen geleefd.


Het kan met Solcasa!